Περιορισμό του πρωτογενούς ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2021, δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, καθώς σε απόλυτους αριθμούς περιορίστηκε κατά περίπου 2 δισ. ευρώ (στα 10,985 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 12,946).

Στο βελτιωμένο αποτέλεσμα συνέβαλαν η αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 800 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο και επιμέρους των φορολογικών κατά 743 εκατ. ευρώ, και ο περιορισμός των δαπανών κατά 1,157 δισ. ευρώ.
Τα τελικά μεγέθη των φορολογικών εσόδων αναμένονται περαιτέρω βελτιωμένα, καθώς η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας θα καταγραφεί και στο πρώτο δίμηνο του 2022 δεδομένης της παράτασης έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δωδεκαμήνου προκύπτει αξιόλογα καλύτερο έλλειμμα για το 2021, έναντι αυτού που ενεγράφη στον προϋπολογισμό του 2022», επισημαίνει ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.
«Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρότερο κατά δύο δισ. ευρώ περίπου (1.965 εκατ. ευρώ). Τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά και θα πρέπει να περιμένουμε, πριν καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα, την οριστικοποίηση των σχετικών στοιχείων για την οποία απαιτείται να γνωστοποιηθούν τόσο τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης όσο και τα φορολογικά έσοδα του πρώτου διμήνου του 2022, που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του 2021 (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας κ.α.). Σημειώνεται, όμως, ότι η πολύ καλύτερη εκτέλεση έχει επιτευχθεί, παρά το γεγονός ότι ανεστάλη, κατά δύο μήνες, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Η εξέλιξη αυτή είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική για τη δημοσιονομική αξιοπιστία του ελληνικού δημοσίου, που αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της προσπάθειας της χώρας να κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα», καταλήγει.

Αναλυτικότερα από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκύπτει ότι:

-Στο δωδεκάμηνο πέρυσι το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 54,220 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 800 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.
Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε κυρίως το γεγονός ότι τον μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από κέρδη ελληνικών ομολόγων (ANFAs), που δεν είχαν προβλεφθεί για το 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, ενώ, από την άλλη πλευρά, λόγω της παράτασης προθεσμίας των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί το έτος 2021 θα εισπραχθεί τελικά το 2022.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59,324 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,244 δισ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 47,602 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 743 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εάν όμως ληφθεί υπόψη η παράταση στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι ακόμη μεγαλύτερη.
-Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,104 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 443 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,660 δισ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,519 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 275 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,793 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,744 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 474 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο.
-Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,578 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 835 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,670 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 41 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω κυρίως της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 69,750 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,157 δισ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου (70,907 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.
Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 9,001 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 8,950 δισ. ευρώ κατά 51 εκατ. ευρώ ή 0,6%.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου έχει ως εξής:

*η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας της Covid-19 (μισθωτών) ύψους 2,017 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

*η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,620 δισ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1,108 δισ. ευρώ από το ΠΔΕ,

*η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 744 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

*η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 227 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,

*η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στις Περιφέρειες ύψους 741 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

*η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 117 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

*οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

*η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών ύψους 243 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

*η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 259 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

*η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 195 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

*η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ κατά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργοδοτών και εργαζομένων ύψους 703 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων,

*η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ που σχετίζονται με την επιδότηση πάγιων δαπανών επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. ευρώ,

*η έκτακτη επιχορήγηση των δήμων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ύψους 101 εκατ. ευρώ,

*η επιχορήγηση προς τον ΟΑΕΔ για κάλυψη απώλειας εσόδων ύψους 571 εκατ. ευρώ,

*η επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας ύψους 108 εκατ. ευρώ και

*η επιχορήγηση προς διάφορους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ύψους 107 εκατ. ευρώ.

Ολες οι Ειδήσεις

Ειδήσεις Top Stories

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κάνε Like στη σελίδα μας στο facebook