Αυτοκίνητο

Μικτή ασφάλεια vs Βασική: Ποια θα σε κερδίσει;
Αυτοκίνητο |

Μικτή ασφάλεια vs Βασική: Ποια θα σε κερδίσει;

Μικτή ή βασική ασφάλεια; Ιδού το ερώτημα. Ξεκινώντας να σου πούμε ότι η μικτή ασφάλεια είναι στην κορυφή της πυραμίδας των ασφαλιστικών καλύψεων ενώ η βασική στην βάση της. Οι συγκεκριμένοι τύποι ασφάλειας έχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις ανάγκες που καλύπτουν, τις καλύψεις που προσφέρουν αλλά και το κόστος τους.