ΚΑΡΔΙΑ

Είναι η καρδιακή ανεπάρκεια αναστρέψιμη;
Υγεία |

Είναι η καρδιακή ανεπάρκεια αναστρέψιμη;

Η καρδιακή ανεπάρκεια θα μπορούσε να αντιστραφεί με μια νέα θεραπεία που συνδυάζει φάρμακα με την προσωρινή χρήση μιας τεχνητής καρδιακής αντλίας, ανέφεραν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Υγείας της Γιούτα ( University of Utah Health).