ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Το Αρχείο της ΕΡΤ συνδιοργανώνει το ετήσιο συμπόσιο του Δικτύου του EUscreen για την πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό
Media |

Το Αρχείο της ΕΡΤ συνδιοργανώνει το ετήσιο συμπόσιο του Δικτύου του EUscreen για την πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό

Η φετινή εκδήλωση που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, θα επικεντρωθεί στους Ευρωπαϊκούς Χώρους Δεδομένων (European Data Spaces) που στοχεύουν στην διευκόλυνση της ανταλλαγής και της αύξησης της ροής δεδομένων από διαφορετικές πηγές («data islands») σε όλη την Ευρώπη, μέσω της ενίσχυσης δημιουργίας υποδομών, σε ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα.