Οικονομία

Κ. Χατζηδάκης  για τις αλλαγές στην Golden Visa: Το ακίνητο δεν μπορεί να είναι κάτω από 120 τ.μ. και δεν μπορεί να δοθεί για Airbnb
Οικονομία |

Κ. Χατζηδάκης για τις αλλαγές στην Golden Visa: Το ακίνητο δεν μπορεί να είναι κάτω από 120 τ.μ. και δεν μπορεί να δοθεί για Airbnb

Στις 800.000 ανεβαίνει το ποσόν για την απόκτηση Golden Visa για την αγορά ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα τουριστικά νησιά.Επίσης ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να δώσει το ακίνητο στη συνέχεια για Airbnb,