Από 01/04/2025 αλλάζουν οι τιμές, με μεγάλες αυξήσεις για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους ενώ καταργείται διαφορετική τιμολόγηση για τη χειμερινή περίοδο και έτσι όλο τον χρόνο θα ισχύουν οι νέες τιμές.

Μεγάλες αυξήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αποφάσισε το υπουργείο Πολιτισμού – 30 ευρώ το εισιτήριο για την Ακρόπολη και «πριβέ» ξεναγήσεις– Ποιες οι αλλαγές  αποφασίστηκαν στην τιμολογιακή πολιτική

Με τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ανακοινώθηκαν αλλαγές και νέες τιμές για τα εισιτήρια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Έτσι από 01/04/2024 (Α’ Φάση) καταργείται το ενιαίο εισιτήριο και εφαρμόζεται η εξατομικευμένη επίσκεψη στην Ακρόπολη με υψηλό αντίτιμο. Αναλυτικά αποφασίστηκε:

• Κατάργηση των ενιαίων εισιτηρίων εισόδου με παραπάνω του ενός αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων, όπου εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ηλεκτρονικό εισιτήριο και συνδέονται με μουσεία-ΝΠΔΔ. Διατηρούνται μόνο για τους αρχαιολογικούς χώρους Aρχαίας Ολυμπίας, Δελφών, Μυκηνών και Αιγών.

• Εφαρμογή νέας υπηρεσίας Εξατομικευμένης Επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, εκτός ωραρίου λειτουργίας του χώρου με υψηλό αντίτιμο εισιτηρίου (σύμφωνα με πληροφορίες 5.000 ευρώ). Η επίσκεψη αφορά σε ομάδες των 5 ατόμων και έως 4 ομάδες στο δίωρο (07:00-09:00 και 20:00-22:00), με προσφορά ειδικής ξενάγησης και αναμνηστικών δώρων (θα επεκταθεί και σε άλλους χώρους κατά την Β’ Φάση).

Ενιαίο εισιτήριο όλο τον χρόνο – Δεν υπάρχει μείωση τον χειμώνα
Από 01/04/2025 αλλάζουν και οι τιμές, ενώ καταργείται διαφορετική τιμολόγηση για τη χειμερινή περίοδο και έτσι όλο τον χρόνο θα ισχύουν οι νέες τιμές. Το εισιτήριο της Ακρόπολης ανεβαίνει από τα 10 ευρώ (χειμερινή περίοδος) και τα 20 ευρώ (θερινή περίοδος) στα 30 ευρώ Αντίστοιχα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αυξάνεται από τα 12 ευρώ στα 20 ευρώ.

Από 1/4/25, οι υπόλοιποι πολίτες θα επωμιστούν εξαιρετικά σοβαρές αυξήσεις, καθώς όχι μόνο καταργούνται τα ενιαία εισιτήρια εισόδου σε παραπάνω του ενός Αρχαιολογικών Χώρων ή Μουσείων, αλλά ένας επισκέπτης θα πρέπει να πληρώνει χειμώνα -καλοκαίρι 30 ευρώ την επίσκεψή του στην Ακρόπολη. Μέχρι τώρα η επίσκεψη σε Ακρόπολη (και Κλιτύες, Αρχαία Αγορά, Βιβλιοθήκη Αδριανού, Κεραμεικός, Λύκειο Αριστοτέλους, Ολυμπιείο, Ρωμαϊκή Αγορά) κόστιζε 20 ευρώ τους θερινούς μήνες και 10 ευρώ τους χειμερινούς, δηλαδή μιλάμε για αυξήσεις της τάξης των 50% τους θερινούς μήνες και 300% τους χειμερινούς. Σημειώστε επίσης πως το εισιτήριο του Μουσείου Ακρόπολης είναι χωριστό, και κοστίζει 15 ευρώ. Συνεπώς ένα ζευγάρι που θα θέλει να επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο και το Μουσείο Ακρόπολης θα πρέπει να πληρώσει 90 ευρώ!

Αντίστοιχες σοβαρές αυξήσεις σημειώνονται στα υπόλοιπα μνημεία. Χαρακτηριστικό είναι πως το φθηνότερο εισιτήριο από 2 ευρώ αυξάνεται στα 5 ευρώ (αύξηση 150%), ενώ πλέον τα άτομα ηλικίας 65+ από χώρες της Ε.Ε. τους θερινούς μήνες δε θα δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.

Το υπουργείο Πολιτισμού όρισε τις τιμές των εισιτηρίων σύμφωνα με κατάταξη των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των μουσείων σε 5 κατηγορίες με βάση την επισκεψιμότητα, ενίοτε τη σημασία τους στην εκάστοτε περιοχή και το ισχύον εισιτήριο εισόδου.

Οι 5 κατηγορίες αντιστοιχούν σε 5 βαθμίδες αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου ως εξής:

Α/Α ΧΩΡΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΤΙΜΟ σε ευρώ

1 Ακρόπολη Αθηνών, κατηγορία Α

30,00€

2 Α.Χ. & Μ. κατηγορία Β

(επισκ. πάνω από 200.000)

20,00€

3 Α.Χ. & Μ. κατηγορία Γ

(επισκ. 75.000 έως 200.000)

15,00€

4 Α.Χ. & Μ. κατηγορία Δ

(επισκ. 15.000 έως 75.000)

10,00€

5 Α.Χ. & Μ. κατηγορία Ε

(επισκ. κάτω από 15.000)

5,00€

Μουσεία ΝΠΔΔ

Διαμορφώνουν δική τους τιμολογιακή πολιτική

Με τον τρόπο αυτό καταργούνται οι υφιστάμενες 9 βαθμίδες στην κλίμακα των αντιτίμων εισιτηρίου εισόδου από 2 έως 20 ευρώ, οι οποίες σε συνδυασμό με τις 4 κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου εισιτηρίου και τις 34 δικαιούχων ελευθέρας εισόδου συνεπάγονται ένα πολύπλοκο σύστημα με δυσανάλογα βαρύ διαχειριστικό κόστος.

Επίσης:

* Καταργείται η διαφορετική τιμολόγηση της θερινής και της χειμερινής περιόδου με μία ίδια τιμή εισόδου ανά κατηγορία σε όλη τη διάρκεια του έτους.

* Προστίθεται μία επιπλέον Κυριακή ελευθέρας εισόδου κάθε μήνα κατά την χειμερινή περίοδο (1η Νοεμβρίου-31η Μαρτίου), συγκεκριμένα η τρίτη Κυριακή του μήνα επί πλέον της πρώτης.

* Κατάργηση των ενιαίων και των κοινών εισιτηρίων πλην Aρχαίας Ολυμπίας, Δελφών, Μυκηνών και Αιγών ή όπου για λόγους χωροταξικούς επιβάλλεται το κοινό εισιτήριο χώρου και μουσείου.

* Διατήρηση του μειωμένου εισιτηρίου εισόδου για τα άτομα ηλικίας 65+ από χώρες της Ε.Ε. για το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου.

* Διατήρηση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου στα άτομα έως 25 ετών για τους πολίτες Ε.Ε. και επέκταση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου για πολίτες εκτός Ε.Ε. έως την ηλικία των 18 ετών, αντί της ηλικίας έως 5 ετών που ισχύει τώρα.

* Διατηρείται το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου για τα ΑμεΑ και τις κατηγορίες ατόμων που έχουν θεσπιστεί έως σήμερα για λόγους κοινωνικούς ή ιδιότητας.

* Έκδοση Κάρτας Πολιτισμού (Culture Gard) για τις κατηγορίες που έχουν θεσμοθετηθεί και θα εκδίδεται μέσω της εφαρμογής του gov.gr ή των ΚΕΠ για ημεδαπούς φορολογούμενους.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω -συμπληρώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ- με τη νέα τιμολογιακή πολιτική εισιτηρίων εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της χώρας, επιτυγχάνονται:

* Κατηγοριοποίηση των επισκέψιμων χώρων και μουσείων με κριτήριο την επισκεψιμότητά τους, τη σημασία τους για την εκάστοτε περιοχή και το ισχύον αντίτιμο εισιτηρίου.

* Εξορθολογισμός και απλοποίηση των κατηγοριών των εισιτηρίων.

* Απόδοση στα μνημεία μας της αξίας που αντιστοιχεί στη σπουδαιότητά τους για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

* Αύξηση ημερών ελευθέρας εισόδου κατά μία (1) Κυριακή μηνιαίως τη χειμερινή περίοδο για όλους ανεξαρτήτως τους επισκέπτες.

* Εξάλειψη διακρίσεων και διεύρυνση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου σε παιδιά και νέους, ηλικίας 5-18 ετών, από χώρες εκτός Ε.Ε.

* Ουσιαστική αύξηση των δημοσίων εσόδων από τα εισιτήρια και επανεπένδυσή τους στα έργα Πολιτισμού για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ολες οι Ειδήσεις

Ειδήσεις Top Stories

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κάνε Like στη σελίδα μας στο facebook