ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Πώς θα επιδοτούνται οι καταναλωτές για το ρεύμα, το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο
Οικονομία |

Πώς θα επιδοτούνται οι καταναλωτές για το ρεύμα, το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο

Οι λεπτομέρειες για την επιδότηση των καταναλωτών ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης θα αποσαφηνιστούν εντός των ημερών με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.