Γενικός Διευθυντής της ΧΑΛΚΟΡ, Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. - Β΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Στέλεχος αξιόλογη πορεία στο χώρο της βαριάς βιομηχανίας, ο κ. Πάνος Λώλος, είναι Γενικός Διευθυντής της ΧΑΛΚΟΡ και Β΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, προσφέροντας ποικιλοτρόπως την πολύτιμη εμπειρία του σε δράσεις που προωθούν την εγχώρια επιχειρηματικότητα . «Η κρίση και η πανδημία αποτέλεσαν αφορμή για την ανασύνταξη της παραγωγικής βάσεως της χώρας μας, η οποία οφείλει να είναι περισσότερο ανταγωνιστική και εξωστρεφής» θα μας πει καθώς απαντά σε όλα εκείνα που απασχολούν μια «δυνατή επιχείρηση» σήμερα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Η ελληνική βιομηχανία παραμένει ο κατεξοχήν παραγωγικός ιστός της χώρας προσφέροντας… σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με άμεσες και ευρύτερες θετικές επιδράσεις αφού για κάθε 1 θέση απασχόλησης στην μεταποίηση προκύπτουν άλλες 3,5 στο σύνολο της οικονομίας, ισχυρή συμβολή στα δημόσια έσοδα μιας και το 40% της φορολογίας των νομικών προσώπων προέρχεται από τη μεταποίηση και τις εξαγωγές της χώρας των οποίων το 87% αφορά βιομηχανικά προϊόντα. Τέλος, συνεισφέρει στην εμπέδωση νέων τεχνολογιών και συμβάλει στην έρευνα και ανάπτυξη με ποσοστό άνω του 36% από το σύνολο που επενδύεται στην χώρα μας, ενώ αξιοποιεί δημιουργικά τις δεξιότητες ενός ευρέος φάσματος του ανθρώπινου δυναμικού.

Η κρίση, από τη μια και η πανδημία από την άλλη, αποτέλεσαν… αφορμή για την ανασύνταξη της παραγωγικής βάσεως της χώρας μας η οποία οφείλει να είναι περισσότερο ανταγωνιστική και εξωστρεφής. Κυρίως όμως συνέβαλαν στο να γίνει περισσότερο κατανοητό γιατί η δημιουργία πλούτου έχει μεγαλύτερη αξία σε σχέση με την αναδιανομή του. Παράλληλα, κατεδείχθη ότι η σημασία της ατομικής ευθύνης είναι εξίσου σημαντική στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής ευρυθμίας και συνοχής η οποία είναι σύνθετη αλλά σαφώς αλληλοεξαρτώμενη ως προς τις διαστάσεις της.

Έχοντας μια θέση ευθύνης στο κλάδο μας, επιθυμείς… να συμβάλεις στην ευδαιμονία των ανθρώπων άρα στην ολόπλευρη ενεργοποίηση των κυριότερων ανθρώπινων δυνατοτήτων όπως η δημιουργική απασχόληση, η ικανοποίηση, η διάχυση της γνώσεως, ο πλούτος, η πρόοδος και η κοινωνική εξέλιξη. Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που τις στελεχώνουν διέπονται από αυξημένες ευθύνες και ειδικά από την στιγμή που κατέχουν ηγετικές θέσεις. Η ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις κρίνεται από δύο βασικούς παράγοντες· το συνεχές και συνεπές παράδειγμα που οφείλουν να δίνουν και τη προσήλωση στο κοινά ωφέλιμο ακόμη και όταν αυτό δεν έχει εμπεδωθεί ως τέτοιο από το σύνολο.

Η εμπλοκή μου και με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας αποτέλεσε … απόρροια της ιδιαίτερης θέσεως που κατέχει η Εταιρεία μας στην επιχειρηματικότητα της περιφέρειας και της χώρας και της ανάγκης να υπάρξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας μας ο οποίος αντιμετωπίζεται ακόμη από στερεότυπα του παρελθόντος. Συνέβαλε όμως στο να κατανοήσω καλύτερα την πληθώρα των εμπνευσμένων επιχειρηματιών που διαθέτουμε και των δυνατοτήτων που υφίστανται έχοντας ως κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας.

Πολλοί μιλούν για «ανάπτυξη», όμως η ανάπτυξη για να έρθει πρέπει… να αποτελέσει μέρος συγκροτημένης στρατηγικής και όχι απλή επιδίωξη. Η ανάπτυξη απαιτεί συναινέσεις πέρα από πολιτικές αντιλήψεις και ιδεολογίες. Το πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα άλλων οικονομιών με γνωστές αποτυχίες κατά το παρελθόν αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη είναι εφικτή και μάλιστα υπό βιώσιμη προοπτική αρκεί να στηρίζεται σε κοινά αποδεκτά παραδοχές όπως η ύπαρξη κράτους δικαίου, η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και η φορολογική σταθερότητα. Κυρίως όμως απαιτεί θεσμούς , φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες που διέπονται από χαρακτηριστικά όπως η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η υπευθυνότητα. Οι επιχειρήσεις της χώρας μας επιθυμούν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς γιατί έτσι προωθούνται οι δίκαιες ευκαιρίες για τους οικονομικούς συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάπτυξης με οφέλη που προκύπτουν για κάθε τμήμα της κοινωνίας μας.

Η εγχώρια παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων έχει βασική προϋπόθεση… την ποιότητα και την διαφοροποίηση. Η χώρα μας έχει πάψει να είναι μια οικονομία που βασίζεται στο χαμηλό κόστος παραγωγής και αυτό απαιτεί προσαρμογές στο πλαίσιο μιας διεθνοποιημένης οικονομίας εντός της οποίας οι παράγοντες της ικανότητας δημιουργίας παραμετροποιημένων προϊόντων και καινοτομίας προσδίδουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η ελληνική βιομηχανία διαθέτει μεγάλη προσαρμοστικότητα και σε συνδυασμό με την γεωγραφική της θέση μπορεί να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση σε αγορές που αναζητούν εναλλακτικές χωρίς να απωλέσει το δεδομένο του ανταγωνιστικού κόστους.

Στην Εταιρεία μας, η στόχευση είναι …η άντληση ικανοποίησης μέσα από τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας, τους μετόχους μας και όλους του συμμέτοχους. Η Εταιρεία μας επιδιώκει να αναπτύσσεται επενδύοντας διαρκώς σε τεχνολογίες αιχμής με κριτήριο την βιώσιμη ανάπτυξη, επιζητώντας να συμβάλλει συστηματικά και ουσιαστικά στην εξέλιξη του κλάδου. Η βασικότερη μας επένδυση είναι στο ανθρώπινο δυναμικό που έχει καταφέρει να κάνει την Εταιρεία μας να αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος παραγωγός σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη, την Αφρική και την Μέση Ανατολή. Η μεγαλύτερη πρόκληση του μέλλοντος είναι η ικανότητα προσέλκυσης των πλέον ανταγωνιστικών εργαζομένων και η δημιουργική αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους και σε αυτό στοχεύουμε κατά προτεραιότητα.

Η πρόκληση του Μετασχηματισμού της ελληνικής βιομηχανίας περνάει… μέσα από την παραδοχή ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι εθνική και όχι οικονομική υπόθεση καθώς μπορεί να προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα σε λιγότερα αναπτυγμένα κράτη αφού υφίσταται συσχέτιση μεταξύ ψηφιακής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας όπως ακριβώς υφίσταται συσχέτιση μεταξύ βιομηχανικής δραστηριότητας και οικονομικής ανάπτυξης (π.χ. ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία). Σε κάθε περίπτωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι παράγοντας ανάπτυξης περιφερειακών οικονομιών, διασύνδεσης τους με μεγαλύτερες και πιο αναπτυγμένες αγορές και τελικώς ισχυροποίησης των μικρότερων οικονομιών. Οι επιχειρήσεις με την σειρά τους χρειάζεται να αποδεχθούν ότι απαιτείται ολοκληρωμένη επιχειρηματική στρατηγική για συνολικά αποτελέσματα και πως δεν υφίστανται νησίδες αριστείας εντός αυτών. Η ελληνική βιομηχανία αποτελεί κατεξοχήν χώρο υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς η αδυναμία προσαρμογής της στα νέα δεδομένα ισοδυναμεί με τη σταδιακή απαξίωση της.

Βρισκόμαστε στην έναρξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που σημαίνει… νέες αντιλήψεις και πρακτικές. Η πρόοδος που επέρχεται είναι αναντίρρητη και εντυπωσιακή. Η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζει την εξέλιξη της τεχνολογίας και επηρεάζεται με την σειρά της από εκείνη αλλά οι ανθρώπινες ανάγκες παραμένουν κοινές και σταθερές. Η τεχνολογική εξέλιξη οφείλει να εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες και να διαχέει τα οφέλη της σε όλα τα μέρη της κοινωνίας και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος.

Πάντα έχω στο μυαλό μου τη φράση… ότι «η ελπίδα δεν αποτελεί στρατηγική».

Ολες οι Ειδήσεις

Ειδήσεις Top Stories

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κάνε Like στη σελίδα μας στο facebook