Σοβαρές διαφωνίες καταγράφονται στο ψήφισμα για το νομοσχέδιο που αφορά στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με ευρεία πλειοψηφία είναι αντίθετο στη ρύθμιση της εκλογές των δημάρχων από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 43%.

Επίσης διαφωνεί, μεταξύ άλλων,   με την μείωση των δημοτικών συμβούλων , την κατάργηση των Κοινοτήτων, την μείωση της ποσόστωσης  ανδρών – γυναικών στους συνδυασμούς από το 40% στο 30% καθώς και σειρά προτεινόμενων ρυθμίσεων .

Αναλυτικά το ψήφισμα:

Το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, σε συνεδρίαση του τη Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με  την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών και αφού έλαβε υπόψη τις σημαντικές προτάσεις που διατυπώθηκαν με τα  ψηφίσματα των δύο Κοινοτήτων μας σε Μοσχάτο και  Ταύρο, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

Α. Το σχέδιο νόμου προωθεί αλλαγές αποκλειστικά στο σύστημα εκλογής των δημοτικών αρχών και δεν ανοίγει κανένα ζήτημα μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα.

Η χώρα μας χρειάζεται μία ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην κατεύθυνση:

 • της αποκέντρωσης με τη  μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το  Κεντρικό Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση
 • της προώθησης της οικονομικής αυτοδυναμίας των ΟΤΑ στο πλαίσιο της φορολογικής αποκέντρωσης
 • της ενίσχυσης της καταστατικής θέσης των αιρετών
 • της θέσπισης ενός εκλογικού συστήματος που  θα κατοχυρώνει τη δημοκρατική διαδικασία και θα διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα, ενισχύοντας τη λαϊκή συμμετοχή.

Χρειάζεται μια μεταρρύθμιση η οποία θα δίνει μία νέα ταυτότητα στην αυτοδιοίκηση, και  θα σηματοδοτεί τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

Θέλουμε μια αυτοδιοίκηση θεσμικά ισχυρή, οικονομικά αυτοδύναμη, σύγχρονη και ευρωπαϊκή, με ρόλο στην τοπική ανάπτυξη και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες

Διεκδικούμε:

 • Τη θεσμική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με νέες αποκλειστικές αρμοδιότητες και τους αντίστοιχους πόρους όπως ενδεικτικά στην κοινωνική φροντίδα και πρόνοια, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το περιβάλλον, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την εκπαίδευση και προσχολική αγωγή, την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κλπ. Η υγειονομική κρίση έδειξε για ακόμη μία φορά πως η αυτοδιοίκηση έχει τεράστιες δυνατότητες άσκησης ολοκληρωμένων πολιτικών σε πολλούς τομείς.
 • Τη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου οικονομικής αυτοδυναμίας των ΟΤΑ με την κατοχύρωση της απόδοσης των θεσμοθετημένων πόρων από το κράτος, με αποκέντρωση φόρων, με τη θέσπιση αρμοδιότητας στους ΟΤΑ για καθιέρωση τοπικής φορολογίας και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων αυτής, χωρίς την επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών. Κατοχύρωση του ρόλου των δήμων στη διαμόρφωση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων, τομεακά και τοπικά.
 • Την εδραίωση της διοικητικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης με την άρση κάθε νομοθετικής διάταξης η οποία διαμόρφωσε τα τελευταία χρόνια ένα συγκεντρωτικό και αυταρχικό σύστημα ελέγχου των λειτουργιών των δήμων.
 • Την άρση της πολυνομίας. Τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου του ελέγχου νομιμότητας καθώς και της δικαιοδοσίας των ελεγκτικών αρχών και τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος προληπτικού, κατασταλτικού και εσωτερικού έλεγχου.

Τη στελέχωση των δήμων με προσωπικό αυξημένων προσόντων.

Β. Το νέο εκλογικό σύστημα  στην Αυτοδιοίκηση πρέπει να διασφαλίζει την    Κυβερνησιμότητα των  Δήμων,  δεδομένου ότι οι εκλογές γίνονται κάθε 4 η 5 χρόνια και δεν υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής νέων δημοτικών  εκλογών εντός της ίδιας  θητείας, όπως μπορεί να συμβεί με τη προκήρυξη  εθνικών  εκλογών  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απώλεια της Κυβερνητικής πλειοψηφίας.

 • Ο Νόμος Κλεισθένη αποδείχθηκε ουσιαστικά ανεφάρμοστος. Τα διαλυτικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν σε μεγάλο αριθμό Δήμων της χώρας,  απόρροια των ρυθμίσεων του, επέφεραν νέες ρυθμίσεις,- προκειμένου  να λειτουργήσουν οι Δήμοι- με τις οποίες απαξιώνονται τα Δημοτικά Συμβούλια  αφού μεταβιβάστηκαν πολύ περισσότερες αρμοδιότητες στις  Οικονομικές Επιτροπές.
 • Η μεγάλη αντίφαση του Κλεισθένη ήταν ότι ενώ πρέσβευε  την  απλή αναλογική, στη πράξη ήταν αναλογική αλά καρτ, αφού οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονταν από  τον Α γύρο, ενώ οι Δήμαρχοι αν δεν λάμβαναν  το 50+1 εκλέγονταν στον δεύτερο γύρο!
 • Το σχέδιο νόμου  δεν απαντά  ουσιαστικά στον νόμο Κλεισθένη, πολύ δε περισσότερο   αφού   δεν διασφαλίζει το κύρος της νίκης ενός συνδυασμού   με  ευρεία λαική νομιμοποίηση της εκλογής με 50% συν 1.
 • Είμαστε για λόγους αρχής και όχι σκοπιμότητας υπέρ  της εκλογής των Δημοτικών αρχών   με το 50%+1. Εφόσον όμως η Κυβέρνηση εμμένει στη πρόθεση της για εκλογή των δημοτικών αρχών με 43%, απαιτείται να υπάρχει  μια ασφαλής διαφορά του πρώτου  από τον δεύτερο συνδυασμό, 5 ποσοστιαίων μονάδων,  ώστε να εμπεδώνεται η πλήρης νομιμοποίηση της λαϊκής ετυμηγορίας
 • Ο πλειοψηφών  δημοτικός συνδυασμός  εφόσον  πάρει  ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων  50% συν 1 , να λαμβάνει  τα  3/5 των εδρών, ενώ ο πλειοψηφών συνδυασμός  με ποσοστό ψήφων  πάνω από το 60%  να λαμβάνει  αναλογικά  τις  τυχόν επιπλέον    αδιάθετες έδρες
 • Είμαστε αντίθετοι  στην μείωση των εδρών  των Δημοτικών Συμβουλίων  γιατί έτσι περιορίζεται η συμμετοχή περισσοτέρων εκπροσώπων των δημοτών στη λειτουργία του Δήμου κάθε περιοχής   και  δυσχεραίνεται η ανανέωση των αιρετών οργάνων
 • Είμαστε αντίθετοι  με την κατάργηση των Κοινοτήτων οι οποίες όχι μόνο δεν πρέπει  να καταργηθούν  αλλά αντίθετα  χρειάζεται  να αναβαθμιστούν με ουσιαστικές αρμοδιότητες
 • Πρόεδρος της Κοινότητας  να εκλέγεται  ο πλειοψηφών Σύμβουλος του πλειοψηφούντος  συνδυασμού στη κοινότητα. Σε διαφορετική περίπτωση όπου ντε φάκτο ο πρόεδρος  ανήκει στην δημοτική αρχή  ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στη Κοινότητα,  αλλοιώνεται  η βούληση των ψηφοφόρων.
 • Οι υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι πρέπει να περιλαμβάνονται  στα ψηφοδέλτια των δημοτικών συνδυασμών, καθώς οι Δημοτικοί Συνδυασμοί είναι αυτοί που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για το σύνολο του Δήμου.
 • Να διατηρηθεί το ποσοστό 40%  ανά φύλο επί  του συνολικού αριθμού  υποψηφίων   κάθε  συνδυασμού.

Το παρόν να σταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών, στην ΚΕΔΕ, στην ΠΕΔΑ, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να σταλεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης για λόγους δεοντολογίας και σεβασμού του ρόλου των Κοινοτικών Συμβουλίων να σταλούν μαζί με παρόν και τα ψηφίσματα των δύο Κοινοτικών Συμβουλίων μας.

Ολες οι Ειδήσεις

Ειδήσεις Top Stories

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κάνε Like στη σελίδα μας στο facebook