Ποιος δεν έχει ακούσει για την σπουδαιότητα της απογραφής του πληθυσμού, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία αποτελεί ένα τα πιο σημαντικά κριτήρια με τα οποία σχεδιάζονται και ρυθμίζονται ποικίλα διοικητικά θέματα και λαμβάνονται αποφάσεις για τη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του κράτους.

Επίσης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην κατανομή των χρηματοδοτήσεων που παρέχονται στα κράτη μέλη από την Ε.Ε σε όλους τους τομείς. Η Δρ. Βασιλική Μπενάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ, μας δίνει όλες τις παραμέτρους αυτής της εύκολης, γρήγορης, ανώνυμης και φυσικά δωρεάν διαδικασίας, τονίζοντας πως τα στοιχεία που συλλέγονται είναι «εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για  την παραγωγή και δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων».

 

Η Απογραφή πληθυσμού 2021 που ήδη ξεκίνησε, στοχεύει…στην πλήρη και αναλυτική  καταμέτρηση του Πληθυσμού της Ελλάδας σε κάθε Περιφερειακή

Ενότητα, Δήμο ή Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, καλύπτοντας ολόκληρη  την Επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παραμεθόριες περιοχές), ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του.

Ειδικότερα με την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών αποσκοπείται:

·        η καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής, 

·        η καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των δημοτών κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες, κατά τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 54 του Συντάγματος), 

·        η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των κατοικιών, κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες), και η συλλογή στοιχείων  αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ανέσεις τους,

·        η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό και τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών,

·        η συλλογή στοιχείων για τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου πληθυσμού της Χώρας,

·        η καταγραφή στοιχείων σχετικών με την μετανάστευση (εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση).

Είναι μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη, ανώνυμη και φυσικά δωρεάν, στην οποία …θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες της Χώρας μας που είναι μόνιμοι κάτοικοι της.

Απογραφόμαστε, είτε μέσα από τον υπολογιστή μας, στο gov.gr, είτε …ανοίγοντας και μιλώντας στους ανθρώπους της απογραφής που θα μας επισκεφτούν. Αυτά τα λίγα λεπτά που θα απασχοληθούμε, προσφέρουν τη δυνατότητα παραγωγής και δημοσίευσης ενός μεγάλου πλήθους επίκαιρων και έγκυρων στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα στο κράτος  και τις τοπικές αρχές, για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο πλαίσιο χάραξης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας με στόχο την διαρκή βελτίωση της ζωής των πολιτών της σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή ερευνών όλων των επιστημονικών πεδίων, καθώς και τη  διαμόρφωση και υλοποίηση ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων και  παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στους πολίτες και εν γένει στην κοινωνία

Τα πρακτικά οφέλη είναι σημαντικά και προφανή. Ο πληθυσμός μας είναι από τα πιο σημαντικά κριτήρια με τα οποία … σχεδιάζονται και ρυθμίζονται  ποικίλα διοικητικά θέματα και λαμβάνονται αποφάσεις για τη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του κράτους ενώ με βάση τον πληθυσμό γίνεται και η κατανομή των βουλευτικών εδρών ανά περιφερειακή ενότητα, καθώς και η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Επίσης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην κατανομή των χρηματοδοτήσεων που παρέχονται στα κράτη μέλη από την Ε.Ε σε όλους τους τομείς.

Όλες σχεδόν οι παροχές, οι υπηρεσίες και οι πόροι που λαμβάνουμε από το κεντρικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υγεία, Παιδεία, δρόμοι, ΕΣΠΑ, εθνικοί πόροι, τα πάντα έχουν ως κριτήριο και τον πληθυσμό μας, γι` αυτό …. είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρωθούν πρόσφατα, πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία αναφορικά με τον πληθυσμό και τα δημογραφικά,  κοινωνικά χαρακτηριστικά του  και τις συνθήκες στέγασής του, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν στοιχεία ιδιαίτερης σημασίας για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων κατά περίπτωση.

Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω των Γενικών Απογραφών είναι … εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για  την παραγωγή και δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Τα ατομικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όλοι οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ …  φέρουν μαζί τους, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα

στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο

περαιτέρω διασποράς της νόσου του Κορωνοϊού COVID-19.

Φέτος γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πληθυσμός της πατρίδας μας εκείνη την περίοδο υπολογίζεται σε 938.765 ανθρώπους. Πριν 10 χρόνια μετρηθήκαμε 10.816.216 στην Ελλάδα. Η δική μου προσδοκία είναι ότι.. η Απογραφή του 2021 θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τον ρόλο της Χώρας μας και οι πολίτες της θα ανταποκριθούν στην υποχρέωση τους να συμμετάσχουν στην διαδικασία της απογραφής προσθέτοντας θετικό πρόσημο στον πληθυσμό μας σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Πάντα έχω στο μυαλό μου τη φράση… Συμμετέχουμε στην Απογραφή γιατί

 « ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕ» όλοι είμαστε σημαντικοί.

Ολες οι Ειδήσεις

Ειδήσεις Top Stories

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κάνε Like στη σελίδα μας στο facebook