ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η διαπλοκή στην αυτοδιοίκηση, η μαρμίτα και οι σύμβουλοι – μελετητές με την πράσινη κουτάλα
Black Hole |

Η διαπλοκή στην αυτοδιοίκηση, η μαρμίτα και οι σύμβουλοι – μελετητές με την πράσινη κουτάλα

Οι έχοντες οιαδήποτε ενασχόληση με τα αυτοδιοικητικά δρώμενα στην πατρίδα μας, γνωρίζουν ότι δεν ’’κομίζει’’ κάποιος ‘’γλαύκας εις Αθήνας’’ εάν επισημάνει πως τα εντός των περιφερειακών και δημοτικών ‘’μικρών κυβερνήσεων’’ νοσηρά φαινόμενα, όχι μόνο δεν τείνουν να εξαφανισθούν, αλλά δυστυχώς διαινωνίζονται.