ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πιέσεις για αλλαγές σε τεράστιο αυτοδιοικητικό έργο της Περιφέρειας Αττικής 30 εκατ. ευρώ
Black Hole |

Πιέσεις για αλλαγές σε τεράστιο αυτοδιοικητικό έργο της Περιφέρειας Αττικής 30 εκατ. ευρώ

Πολλά ειπώθηκαν και γράφτηκαν προ και κατά την διάρκεια διενέργειας μεγάλου διαγωνισμού της περιφέρειας Αττικής πέρυσι, τόσο για τις προδιαγραφές, όσο και για τις μεθοδεύσεις οι οποίες είχαν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.