ΜΕΤΡΑ

Οικονόμου: Ό,τι μέτρα παίρνουμε πρέπει να φέρνουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για όσους έχουν ανάγκη
Πολιτική |

Οικονόμου: Ό,τι μέτρα παίρνουμε πρέπει να φέρνουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για όσους έχουν ανάγκη

«Οι προκλήσεις αντανακλούν την νευρικότητα της Άγκυρας  στην μεγάλη ενίσχυση του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας. Το αυξανόμενο κύρος του πρωθυπουργού διεθνώς αλλά και στο εξοπλιστικό πρόγραμμα που υλοποιεί η κυβέρνηση».